top of page

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die 13WAYS* verwerkt

13WAYS verwerkt persoonsgegevens van u als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

 

Wij verwerken de volgende algemene en bijzondere persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)

– Sociale media account(s)

– Beeld van uw gezicht

– Soort fotografie

– Locatie en datum van fotografie

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die 13WAYS verwerkt

13WAYS verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via ejbfotografie [at] gmail,com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom 13WAYS de gegevens nodig heeft

13WAYS verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Om afspraken te met u te kunnen maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Om betalingen af te kunnen handelen
– 13WAYS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– NB. Voor het gebruik van persoonsgegevens in promotionele uitingen (onder meer mijn website, social media) zal ik altijd uw schriftelijke toestemming vragen middels een 'model quit claim'.

Hoe lang we gegevens bewaren

13WAYS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan.

Delen met anderen
13WAYS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ejbfotografie [at] gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen wij hierop contact met u op om dit te verifieren.
13WAYS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies en privacy instellingen van derden

De website van 13WAYS maakt gebruik van cookies. Door deze website te gebruiken geeft u daarvoor toestemming.

Deze website maakt onder meer gebruik van cookies van Google Analytics en Wixsite.

Met @Google is een verwerkingsovereenkomst afgesloten voor het gebruik van Google Analytics en is het delen van informatie uitgezet; daarmee voldoet dit aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

@Wixsite - de partij waar de website mee gemaakt is - heeft een eigen statement over haar privacybeleid ( zie https://nl.wix.com/about/privacy).

*13WAYS is een bij de KvK geregistreerde bedrijfsnaam, ejbfotografie is een geregistreerde handelsnaam van 13WAYS

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

nog te verwerken

*13WAYS is een bij de KvK geregistreerde bedrijfsnaam, ejbfotografie is een geregistreerde handelsnaam van 13WAYS

bottom of page